close

काठमाडौं । "एप्पलको बुझाईमा तपाईंलाई राज्यद्वारा प्रायोजित आक्रमणकारीहरूको माध्यमबाट निशाना बनाउन खोजिएको छ, जसले तपाईंको एप्पल आईडीमार्फत आईफोनलाई कतै टाढाबाट प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । तपाईं को हो अथवा तपाईं के गर्नु हुन्छ, त्यस आधारमा यी आक्रमणक...