close

काठमाडौं । अहिलेको समयमा इन्टरनेट ब्याण्डविथ सञ्चारको सबैभन्दा ठूलो संसाधन हो । जसलाई सामान्यतः मासिक रुपमा बिक्री गरिन्छ । ग्राहकले महिनाको हिसाबले आफूलाई उपयुक्त प्याकेज छनौट गर्दछन् । तर मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त रुपमा समेत ब्यान्डविथ खरि...