close

काठमाडौं । कोरोना भाइरसबाट बच्न दिनमा दुई पटक आफुले प्रयोग गर्ने फोन सफा गर्न वातवरणीय स्वाथ्यसँग सम्बन्धीत अनुसन्धानकर्ताले आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि वाइप्स अथवा मोबाइल सफा गर्ने अल्कोहल प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसरी सफा गर्दा कोरोना भाइरस फैलिनबाट रोक्न मद्धत प...