close

टेलिकम कम्पनीको नाताले हाम्रो पहिलो एजेन्डा भनेको हाम्रा ग्राहकले खोजेको जस्तो सेवा प्रदान गर्नु हो । तर यो कोरोना महामारी बीच हामीले हाम्रा केही कमजोरीहरू पत्ता लगायौँ । पहिलो हो, डेटाको कमी । यो हामी मात्र होइन, सायद इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि महसुस गरेक...