close

नेपालमा पोड वेलाई सार्वजनिक यातायातको रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने माग पहिलेदेखि नै राख्दै आएका थियो । हाम्रो निरन्तर प्रयासपछि हालै सरकारले यस सन्दर्भमा नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । याे व्यवस्थाले पोड वे बाहेक यातायातका अन्य प्रविधिहरू पनि ...