close

काठमाडौं । ईलर्निङ प्लेटफर्म एम्बिसन गुरु एपमा शैक्षिक संस्थााका सबै कोर्स, लोकसेवाका सबै तहका तयारी कक्षा र भाषासम्बन्धी सामग्री उपलब्ध छन् । विशेषगरी कक्षा १०, ११ र १२ लागि विज्ञान तथा व्यवस्थापन संकायका कोर्सहरूदेखि लोकसेवा (संघीय र प्रदेश), शिक्षक सेवा, बैंक तथा ...