close

काठमाडौं । साइबर सुरक्षासम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सरकारले फिनिशिङ स्कुल खोल्ने भएको छ । हालै मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८० मा फिनिशिङ स्कुलको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । ''साइबर सुरक्षा सम्क्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न साइबर...