close

काठमाडौं । नेपालमा २ सय ९५ वटा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कम्पनी तथा संस्था दर्ता बिनै सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । सरकारले २०७४ मा गरेको आर्थिक गणना अनुसार देशभर उल्लेखित संख्यामा दर्ता बिनै संस्था सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो । यस्ता संस्थाले बार्षिक...